၀န်ဆောင်မှုအတွက် သဘောတူညီချက်များ

(၁) ကြိုတင်ပေးချေမှု နှင့် ဝန်ဆောင်ခပေးချေမှု
ခရီးစဉ်သေချာလျှင် ကြိုတင်ဘိုကင်ငွေ ခရီးစဉ်တန်ဖိုးရဲ့ 30% ကို ပေးချေရပါမည်။ ကြိုတင်ငွေရရှိမှသာလျှင် ခရီးစဉ်အားတာဝန်ယူလက်ခံပေးပါမည်။ ခရီးစဉ်အတွက်ပေးရန်ကျန်ငွေအား ခရီးစဉ်စတင်မည့်ရက်တွင် ခရီးစဉ်ရဲ့ကျန်ငွေအားလုံးကို ပေးချေရပါမည်။

(၂) ငွေပေးချေမှုပုံစံ
ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုအား ဘဏ် (သို့) ငွေလွှဲ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် လွှဲပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် သက်သေခံအထောက်အထားအား Email (သို့) Social Apps များဖြင့် ပေးပို့ပေးရပါမည်။
ခရီးစဉ်အတွက်ပေးရန်ကျန်ငွေအား ခရီးစဉ်စတင်မည့်ရက်တွင် ခရီးစဉ်ရဲ့ကျန်ငွေအားလုံးကို ဘဏ် (သို့) ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကားဆရာအား ပေးချေနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ငွေလွှဲလျှင် ဘဏ်မှကောက်ခံသော ငွေလွှဲခဝန်ဆောင်ခအား ငွေလွှဲသူမှ ကျခံပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလက်ခံမည့် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် နှင့် အမည်အား သေချာစစ်ဆေးပြီမှ ငွေလွှဲပေးရပါမည်၊ အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက ငွေလွှဲသူရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။

(၃) ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်း (သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်း
ကြိုတင်ငွေပေးချေပြီးလျှင် Customer မှ ရက်ပေါင်း ၁၄ ရက်အတွင်း ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါက ကြိုတင်ငွေပေးချေခဲ့သောခရီးစဉ်ပမာဏအား ပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ရက်ပေါင်း ၇ ရက်အတွင်း ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါက ခရီးစဉ်၏ကုန်ကျငွေ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးချေရပါမည်။
ခရီးစဉ်အပြောင်းလဲပြုလုပ်လိုပါက ရက်ပေါင်း ၇ ရက်မတိုင်ခင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းခရီးစဉ်ပြောင်းလဲမှုအား မော်တော်ယာဉ်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ရက်ပေါင်း ၅ ရက်အတွင်း တစ်စုံတစ်ရာခရီးစဉ်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့ပါက ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သော ခရီးစဉ်၏ကျသင့်ငွေတန်ဖိုး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအားပေးချေရပါမည်။